Dot Rose

Eristalis tranversa (Transverse Flower Fly)

Eristalis tranversa (Transverse Flower Fly)

Eristalis tranversa (transverse flower fly) on Rudbekia sp. (black-eyed Susan)