White-marked Tussock Moth (Orgyia leucostigma) - 2020-06-20
« Previous | Index | Next »